БНБ се хвали в отчета си за 2014 г., че е съхранила банковата стабилност

Mрез 2014 г. по отношение на една банка (Всъщност банките са две: КТБ и ТБ “Виктория”. Бел. на ред.) е приложена надзорна мярка със заповед за предприемане на действия за отстраняване на нарушения, а по отношение на три други банки са отправени предписания и препоръки за подобряване управлението на рисковете и цялостната дейност.

Това се казва в годишния отчет на Българската народна банка (БНБ), внесен днес в Народното събрание.

В доклада няколко пъти е акцентирано върху ликвидния натиск, на който беше подложена банковата система на страната около кризата с КТБ.

Запазването на банковата стабилност бе основното предизвикателство през втората половина на 2014 г., се казва в документа.

“Ликвидният натиск върху банковата система беше преодолян, а банковата стабилност беше съхранена. Въпреки сложната обстановка по време на кризата с КТБ макроикономическата и финансовата стабилност бяха съхранени”, посочват от БНБ в доклада си.

Кризата около КТБ ескалира от публикации в средствата за масова информация, интернет и от електронни съобщения, свързани със състоянието на определени банки, припомнят от БНБ.

Функционирането на банковия сектор като надеждна среда, недопускаща преминаването на престъпни средства през финансовата система, беше сред важните теми, по които БНБ се ангажира на национално и европейско равнище, се казва още в доклада.

Продължила е да се наблюдава недостатъчна ресурсна обезпеченост на специализираните служби, отговорни за прилагане на нормативните изисквания, смятат от БНБ. Констатирани са единични случаи на нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, като от страна на БНБ бяха предприети предвидените в закона действия, посочват от централната банка.

БНБ е превела днес на Министерството на финансите 48,5 млн. лв., тъй като приходите ѝ са били по-големи от разходите през годината, се казва още в отчета.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.