Обявяват новия председател на ДКЕВР

Правителството ще обяви новия председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Очаква се това да стане по време на днешното заседание на Министерски съвет. Според премиерът Борисов председателят на ДКЕВР трябва да се избира от парламента. Ценообразуването е една от основните грешки и в това отношение Семерджиев не се е справил, каза вчера министър-председателят.

Правителството освободи Ангел Семерджиев от поста председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и определи члена на ДКЕВР Андон Роков да ръководи Комисията до избирането на титуляр. До смяната се стигна след забавянето в разработването и приемането на подзаконови административни актове, свързани с Третия енергиен либерализационен пакет, което стана причина Европейската комисия да сезира Съда на ЕС. В тази връзка Ангел Семерджиев подаде искане за предсрочно прекратяване на мандата си като председател и член на ДКЕВР.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.