Общините имат 156,6 млн. лева просрочени дългове

Просрочените задължения на общините към края на март 2013 г. са 156,6 млн. лв., което е намаление с 40 млн. лв., в сравнение със същия период на 2012 година. Това показва оценката за финансовата стабилност на местните власти, изготвяна от Министерството на финансите. Към края на първото тримесечие на 2013 г. забавените плащания са генерирани от 111 общини (42% от общия им брой). За период от една година 106 общини са постигнали намаление на просрочените си задължения с 57 млн. лв., а 67 са ги увеличили с над 18 млн. лева. Една трета от местните власти към края на март пък няма забавени плащания. Размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 41,0 млн. лв до 933,4 млн. лв., като се запазва равнището на общата задлъжнялост на нива от 45-43% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.

Данните показват още, че просрочените задължения на общините са намалели с 17,7 млн. лв. за първите три месеца на тази година спрямо края на 2012 година. В делегираните от държавата дейности забавените плащания са 5,3 млн. лв. или 3% от общия им размер. В рамките на разглеждания период, а и текущо през 2013 г., се наблюдава трайна тенденция за намаление на общия размер на просрочените задължения, които през последните две тримесечия се задържат на равнището на  7-8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия за общините. Салдото по бюджетите на общините на касова основа към 31 март 2013 г. е положително и е в размер на 186 млн. лева.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.