Евростат: “Коланите” са най-затегнати в България и Румъния

През 2014 година фактическото индивидуално потребление на глава от населението в стандарти на покупателната способност в ЕС е било най-ниско в България – 51% и най-високо в Люксембург – 141%, сочат данните на Евростат, цитирани от “Фокус”. В същото време, брутният вътрешен продукт на глава от населението е варирал от 47% в България до 266% в Люксембург.

Европейската служба отбелязва, че фактическото индивидуално потребление е мярка за материалното благосъстояние на домакинствата.
През 2014 година 10 страни членки са имали над средното за ЕС фактическо индивидуално потребление – това са Люксембург, Германия, Австрия, Дания, Великобритания, Белгия, Финландия, Холандия, Франция и Швеция.

Естония, Латвия, Унгария, Хърватия са сред страните с най-ниско фактическо индивидуално потребление със съответно 68%, 65%, 63%, 60% от средното за ЕС.

Румъния и България са последни с 57% и 51%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.