НСТС обсъжда стратегия за заетостта

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание под председателството на вицепремиера Зинаида Златанова в сградата на Министерския съвет от 13.00 часа. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Социалните партньори ще обсъдят проектите на Актуализирана стратегия по заетостта, Наредба за условията, по които страните следва да постигнат съгласие при командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка и приложение към чл. 8 от проекта на закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
След края на заседанието, което ще може да бъде наблюдавано от представителите на медиите, ще се проведе брифинг.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.