МО избра нов изтребител

МО избра нов изтребител

Министерството на отбраната е приключило с разглеждането на офертите за избор на нов боен самолет за армията, съобщиха от МО. Според официално съобщение в Министерството на отбраната е приключило анализирането, оценката и обобщаването на постъпилите предложения от участниците в процедурата за придобиване на нов тип боен самолет – Португалия с логистичен пакет САЩ, Швеция и Италия. “Работата на междуведомствената работна група, назначена със заповед на министър-председателя и с председател командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, завърши в указания срок, като бяха спазени всички изисквания и процедури, които са необходими за финализирането на този процес. Засега не е ясно каква е класацията на офертите.

В рамките на правомощията си работната група обобщи постъпилите предложения и изготви протокол, който ще бъде представен на правителството за вземане на решение за продължаване на процедурата.

Окончателното оповестяване на резултатите от конкурса ще стане след приемането им от Министерски съвет, който ще даде мандат за водене на преговори.

С цел осигуряване на необходимата прозрачност и приемственост в сферата на отбраната служебното правителство е готово да предостави резултатите от работата на междуведомствената група на парламентарните сили в 44-тото Народно събрание”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.