Митрополит Галактион е сред тримата кандидати за патриарх

В 09 часа утре в Светия синод ще продължи изборът на тримата митрополити, които ще участват в избора на патриарх. Засига е сигурно само, че Старозагорският митрополит Галактион е избран с 10 гласа, а след него се нареждат Ловчанският митрополит Гавриил и Русенският митрополит Неофит с по 9 гласа. За да се смята за номиниран, всеки от претендентите за патриаршеския трон трябва да получи най-малко 2/3 от гласовете на синодалните старци, т.е. 10 гласа.

В 17,16 часа митрополит Йосиф, който е говорител на синода до патриаршеския събор, съобщи, че към този час се провежда 15-то прегласуване в хода на заседанието на Светия синод.

По време на обедното прекъсване на заседанията митрополит Йосиф съобщи, че никой от митрополитите не си е направил отвод и в надпреварата участват всички с изключение на Пловдивския владика, който няма необходимата възраст, и на Силистренския Амвросий, който няма необходимия митрополитски стаж.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.