ЛЪЖА Е, ЧЕ ДЪРЖАВАТА ГУБИ ОТ БОЛНИЧНИ

Не е вярно, че държавата “губи” пари, защото плащала болнични.
Право на болнични имат само лицата, осигурени по ДОО – Данък обществено осигуряване с поне 6 месеца осигурителен стаж. Това означава, че за да получите пари от НОИ за 4,5-ия и т.н. дни на вашия болничен лист (първите три се плащат от работодателя) трябва да сте правили вноски минимум половин година. Да сметнем сега какви са били приблизително внесените от вас и вашия работодател пари за този период. През 2017 г. вноските по ДОО, според табличката на НОИ са 23,30% на месец за 3-та категория труд, за.първа категория са 26,30% и за втора – 21,30%. От тях за общо заболяване или майчинство се отделят 3,50%. В началото на тази година минималната работна заплата беше 460 лв., толкова е и минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица. Следователно всеки месец от работника с най-ниската заплата у нас, в НОИ само за обикновени заболявания са отивали 15 лв,10 ст. За половин година, колкото е минималният изискуем осигурителен стаж, това прави 90 лв,и 60 ст. Дневната надница на човек със заплата от 460 лева при 22 работни дни в месеца е 20 лева. НОИ плаща за болничен 80% от дневната надница на съответния служител. В нашия казус това е равно на 16 лева за 1 ден. Тоест, ако имате 5 дни болнични, НОИ ше се бръкне с 32 лева. Но вие и вашият работодател вече ще имате “капитал” от 90 лв.60 ст., внесени в осигурителната система само по това перо и то ако приемем, че осигурителният ви стаж е едва 6 месеца.
У нас болнични се дават за около 5 дни. Ако периодът е по-дълъг, примерно – 7 дни, в тях ще попаднат и почивните дни, така че НОИ отново ще плати само за 2 дни, тоест 32 лева. Ако отново се разболеете и вземете нов болничен от 5 дни, НОИ ще похарчи нови 32 лева. За последните 2 дни, тъй като първите 3 дни,както отбелязахме по-горе, се плащат от работодателят в размер на 70% от дневната ви надница..
Но нали преди да се разболеете отново и вие ще сте направили нови вноски в осигурителната система. За да излезе НОИ “на червено”, вие ще трябва да имате само 6 месеца осигурителен стаж и да ползвате наведнъж болничен от над 11 дни. Нещо, което едва ли се случва често на тези близо 65 хиляди души, които се осигуряват на минимална заплата.
Подобна сметка може да се направи и за хората със средна работна заплата. И тя ще покаже същите съотношения. При месечна заплата от 1000 лева например, за 6 месеца осигурителен стаж, вие ще сте внесли в НОИ 210 лв., а за цяла година – .420 лева само по перото “общи заболявания”. В този случай дневната ви надница ще бъде около 50 лева. 80% от тях са равни на 40 лева. За два дни болнични при 5-дневен болничен лист, НОИ ще ви компенсира с 80 лева. При внесени по вашата партида осигуровки за болест, възлизащи на минимум 210 лева.Това означава,че преди да “ощетите” НОИ ще тябва да се ползвали пет пъти по пет дни болнични в рамките на цяла година. През, която есествено работите и се осигурявате.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.