Дигитална трансформация с опашки за участие в конкурси за държавни служители

Сдружение “Журналисти за прозрачно управление” стартира инициатива за мониторинг на конкурсните процедури в администрацията. Тя стартира в началото на месец май 2020 г.

Както вече показахме, извънредното положение не спря администрацията – централна, тереториална и общинска, да обяви и поведе само за периода 13 март – 13 май 171 конкурса. Пред Коментатор.бг политици коментираха, че пандемията не е най-подходящото време за провеждане на процедури, защото конкурсите се провеждат на няколко етапа, като крайният от тях е интервю с кандидата. Най-активни през този период са били от Българската агенция по безопасност на храните.

По повод коментар от наш читател, разглеждаме темата за начина за подаване на документите за участие в конкурси.

Законът за държавния служител не се занимава с въпроса как се подават документите за участие в конкурс. Съгласно чл.10ж, ал.1 от закона процедурата и начините за провеждане на конкурсите, се определят с наредба на Министерския съвет. А тази наредба изключва възможността за подаване на документите по пощата.

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не забранява изрично възможността подаването да се извършва по пощата. Съгласно чл.17, ал.5 от наредбата „Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.“ Този текст не поставя ограничения документите да се изпратят по пощата лично от кандидата.

Предвидена е и възможност документите за участие да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Похвално е, че такава възможност е дадена, но едва ли мнозина ще се възползват от нея. Най-голям брой конкурси се провеждат за по-ниски длъжности, кандидатите за които едва ли имат електронен подпис.

Пречка пред изпращането по пощата се явява изискването на чл.18, ал.1 от , предвиждаща при подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника да се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Реално от тези текстове се извежда задължителност за подаване на документите на място.

За изминалите 4 месеца редица сектори и администрации бързо преминаха към използване на дигиталните технологии. Учениците учат и се изпитват дистанционно. Студентите учат и се изпитват дистанционно. Безработните се регистрират по електронен път без електронен подпис само с ПИК на НОИ. Институтът по публична администрация премина към изцяло електронни обучения на държавни служители. Масово се използва видеоконферентната връзка в администрацията. На този фон изглежда странно, че все още наредбата не е изменена и не е дадена възможност документите да се изпращат по пощата.

От предоставените ни от администрациите справки е видно, че има конкурси с над 20 участници. По споделени впечатления от специалисти по човешките ресурси кандидатите пристигат да подадат документи в последния момент и се образуват опашки на входовете или в деловодството на администрацията.

5 Comments

  1. Интересен случай от Видин. Питай те ги как са си назначили главния секретар
    http://korupciqvidin.blog.bg/politika/2020/07/16/quot-tyrsi-se-glaven-sekretar-quot-ili-za-naglasenite-predlo.1719429#last_comment
    Търси се секретар на Община Видин(!?) или за фалшивите работни оферти на видинския кмет Цветан Ценков.

    Ако някога сте попадали на работна оферта, но никога не са Ви извикали на интервю не губете вяра в собствените си възможности, а направете проучване дали възложителят на офертата изобщ

  2. Тази разпоредба дисквалифицира кандидати от провинцията още при подаването на документи. Към момента транспортните връзки са ограничени. Подаването лично на документи е проблем. Да не говорим за допълнителните разходи на време и пари! Касае позиции на местно ниво, например за Варна, но конкурсът е в София.

  3. Необходимо е изравняване между двата режима – мобилност и външни конкурси, относно начина на подаване, като за външните конкурси се осигури възможност също да се подава по електронна поща. Това, също така, ще улесни съставянето на необходимите досиета в електронен вид, като част от съответните софтуерни програми за управление на човешките ресурси.

  4. Поздравления за статията! Подаването на документи само лично или чрез пълномощник е абсурдно изискване за 21 век. В настоящата ситуация това изискване е и живото застрашаващо и то не само за кандидатите, а и за служителите, които ги приемат предвид струпването. Редно е да се даде възможност за подаване чрез куриер или електронно. Това ще спести много усилия и средства и на двете страни. Трябва да се уреди възможно най-бързо!

Leave a Reply

Your email address will not be published.