МРРБ е шампион по използване на електронен подпис в конкурсите за работа

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители предвижда възможност документите за участие да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Предвид нарасналата роля на електронното управление в условията на пандемията от коронавирус, Сдружение “Журналисти за прозрачно управление” извърши мониторинг на прилагането на възможността за подаване на заявление с електронен подпис, в рамките на инициативата за подобряване на подбора на служители в администрацията.

По данни от общо 28 министерства и други големи централни администрации в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. са подадени 2536 заявления за участие. От тях по електронен път са подадени 139 заявления, което представлява 5,48%.
От представената по реда на ЗДОИ информация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството се очертава като безапелационен лидер с най-голям брой подадени заявления по електронен път.

За периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. министерството е провело 31 конкурса. В конкурсите са участвали общо 220 кандидати. От подадените 220 заявления общо 28 са подадени по електронен път с електронен подпис. Подадените заявления с електронен подпис представляват 12,72% от всички подадени заявления.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.