Анализът на РФБ: Индустрията расте за осми пореден месец

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически анализ с коментар на данните, налични към средата на юли 2014 г. Анализът отчита, че индустриалното производство расте за осми пореден месец на годишна база, докато при строителството и вътрешната търговия се наблюдава спад, дължащи се на намаление при сградното строителство /-9,5% – за април 2014 г. на годишна база/ и свиващата се търговия на едро /-16,4% – за април 2014 г. спрямо същия период м.г./.
„През април месечният индекс на индустриалното производство продължи да нараства до 105.8. Незначително се повиши и средната стойност на индекса за последните дванадесет месеца в съответствие с тенденцията на много слаб растеж от август м.г. насам. Тази тенденция определено показва възстановяване от кризата, въпреки по-бавните темпове от очакваното.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев. „Основен двигател на тези положителни процеси беше преработващата промишленост, която също расте за осми пореден месец на годишна база (3.5% за април).“, каза той.
Паричната статистика на БНБ показва видимо нарастване на кредитите през май, с 1.8% на годишна база, за четвърти пореден месец. „Въпреки дефлацията, нестабилната политическа ситуация и леко растящия среден лихвен процент през май, кредитите за бизнеса се увеличават. Ако тези задържащи кредитирането фактори се подобрят, може да се очаква темпът кредитирането да се ускори, което на свой ред би подкрепило ръста на реалната икономика.“, допълни Калчев
В анализа на Райфайзенбанк е отбелязано също така, че на годишна база нарастват депозитите в унисон с тенденция от 2009-та година насам. Натрупаните значителни спестявания са отлична база за икономически растеж, който засега се задържа главно поради политическата нестабилност в страната и региона, наред със забавата в икономическото възстановяване на Европа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.