Евростат: Младежката безработица в България е 28%

През миналата година у нас е имало около 815 хил. млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 хил. са били наети на работа, 70 хил. са били безработни, а 567 хил. са били икономически неактивни.

Това сочат данни от анализ на Евростат за безработицата в ЕС-28 сред хората на възраст 15-24 години.

Като цяло младежката възрастова група 15-24 години в ЕС е била 57,5 млн. души, от които 18,8 мл. са били работещи, 5,6 млн. са били безработни, а 33 млн. са били икономически неактивни, отчита европейската статистика.

Големият брой неактивни млади хора в тази възраст се обяснява главно с факта, че много от тях все още не участват активно в образователните програми или преждевременно са прекратили образованието си.

Младежката безработица в ЕС-28 е била 23 на сто

или повече от двама на 10 млади хора на пазара на труда са били безработни.

Най-висока в рамките на Евросъюза е била младежката безработица в Гърция – 55 на сто, Испания – 53 на сто, Хърватия – 43 на сто, Португалия – 37,7 на сто, Словакия – 34 на сто и др.

За България равнището на младежката безработица на възраст 15-24 години е отчетено на 28 на сто. Близо до това равнище са страни като Унгария (28,1 на сто) и Латвия (28,4 на сто), Литва и Полша – 26 на сто и др. Най-ниско ниво на младежката безработица е регистрирано в Германия – 8 на сто, Австрия, – 8,7 на сто и Холандия – 9,5 на сто.

Според анализа на Евростат от 18,8 млн. млади хора, които са били наети на работа – 6,7 млн. са работили и учили едновременно, а 12,1 млн. души – са напуснали сферата на образованието.

От безработните 5,6 млн. млади европейци – 1,3 млн. са били в сферата на образованието в някаква степен, а 4,3 млн. са били напуснали образованието.

От 33 млн. икономически неактивни европейци на възраст 15-24 години – 29 млн. са били в различна степен в сферата на образованието, а 4 млн. окончателно са прекъснали обучението си.

Европейската статистика отчита тревожна тенденция делът на младите хора в областта на образованието постепенно да се понижава с увеличаване на възрастта, тъй като те порастват и се вливат в пазара на труда.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.