Българите и унгарците владеят най-малко чужди езици

Българите и унгарците най-малко изучават, владеят и ползват чужди езици. Това показва проучване на на Евростат сред страните от Европейския съюз (ЕС).
От трудоспособните българи на възраст между 25и 64 години едва 39% са дали положителен отговор, че владеят и ползват поне един чужд език при средно 66% за ЕС.
След нас в класацията е само Унгария, където едва 37% си служат с поне един чужд език.
За сравнение сред нашите съседи в Румъния 74 % от възрастните ползват и владеят чужд език, в Сърбия – 63%, а в Гърция – 58%. В средата на класацията са испанците (51%), гърците (58%) и французите (59%).Най-висок дял на хората в трудоспособна възраст, които владеят и ползват чужд език е регистриран в Люксембург (99%), Литва (97%), Латвия (95%), Дания (94%) и Словения (92%). Най-предпочитаният чужд език е английският, показва още проучването.
Една пета от трудоспособните българи го владеят професионално, 35 на сто го
ползват свободно, а 45 на сто са посочили, че го използват слабо.Най-високо професионално владеене на английски език е регистрирано в Люксембург (77%), Латвия (68%), Малта (53%) и Литва (47%).Най-ниско е владеенето на английския език в Италия (10%), Франция (13%) и Германия (16%). За разлика от възрастните българските ученици заема сравнително предно място в класацията. От подрастващите 79 на сто изучават английски език.
В Малта и Австрия всички ученици учат английски. В Испания и Италия езикът на Шекспир е предпочитан от 99 на сто от учащите се, в Гърция – от 97 на сто, Хърватия – 95 на сто, Франция – 93 на сто, Полша – 91 на сто.Като цяло 83% от учениците в началното и средно образование в ЕС изучават английски език, както и 94% от учениците в горните курсове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.