Депутатите продължават обсъждането на Изборния кодекс

Депутатите продължават обсъждането на второ четене на Изборния кодекс. В дотук гласуваните текстове народните представители приеха наблюдатели да присъстват по време на целия изборен процес, с изключение на вписването на изборните резултати в ЦИК. Наблюдателите ще могат да присъстват на всички заседание на изборните комисии. Всички заседания на ЦИК, РИК и ОИК ще се предават в реално време на интернет сайтовете на съответните комисии. ЦИК ще трябва да създаде и да поддържа електронен публичен регистър на жалбите, подадени до комисията, както и решенията по тях. ЦИК ще трябва да води постоянно актуален списък на лицата с избирателни права по данни от регистъра на населението – Национална база данни „Население”. ЦИК ще води регистър на наблюдателите и регистър на социологическите агенции. Тези регистри ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК. Депутатите решиха към ЦИК да има постоянна изборна администрация, която ще се ръководи от главен секретар, който ще назначава служителите в тази администрация. Броят на служителите може да бъде до две трети от броя на членовете на ЦИК.
Районните избирателни комисии (РИК) ще предоставят срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район. Ксерокопието ще бъде подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, зам.-председателя и секретаря на РИК. Печат ще има върху всяка страница на ксерокопието.
Парламентът прие ОИК да регистрира застъпниците на кандидатските листи за общински съветници и кметове на партии, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден и им издава удостоверения, в които се посочва номера на избирателната секция, в която ще упражняват правата си в изборния ден.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.