14 общини все още без профили в Платформата за достъп до обществена информация

От 1 юни 2017 г. всички държавни органи, в това число и общините, трябваше да осигурят възможност за подаване на заявления за достъп да обществена информация чрез Платформата за достъп до обществена информация. Това предвижда § 32, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Платформата се поддържа от Администрацията на Министерския съвет и е на адрес: https://pitay.government.bg/PDoiExt/.

В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше събрана информация по реда на ЗДОИ за подадените жалби от участници в проведените конкурси за държавни служители в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. За целта бяха изпратени еднотипни искания до всички 265 общини. Искането не можа да бъде изпратено до 14 общини, които все още нямат профил. Това са:

Общини без профил в ПДОИ
Батак
Бобошево
Георги Дамяново
Гоце Делчев
Долни чифлик
Дупница
Нова загора
Садово
Сапарева баня
Сатовча
Силистра
Тетевен
Угърчин
Хаджидимово

Съгласно чл.42 от ЗДОИ за неизпълнение на задълженията по чл. 14, 15, 15а, ал. 3, чл. 15г, ал. 2, 15б, 15в и чл. 31, ал. 3 се налага глоба от 50 до 100 лв. за физическите лица или имуществена санкция от 100 до 200 лв. за юридическите лица.

Съгласно чл.43 от ЗДОИ нарушенията на ЗДОИ се установяват от длъжностните лица, определени от кмета на общината, а кмета на общината издава наказателните постановления.
Коментатор бг ще изпрати констатацията под формата на сигнал до кметовете на изброените общини за налагане на административни наказания.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.