Хижите отново ще се регистрират отделно от заведенията за хранене в тях

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува за обществено обсъждане проект на Наредбата за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене .

Вместо саморегулиране от страна на бранша, както се предлагаше преди години, с наредбата се регламентират условията и редa, при които туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене (туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване) получават определена категория, както и се посочват случаите, при които се отказва определяне на категория, както и се прекратява или понижава определената категория.

Туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се категоризират с „един еделвайс”, „два еделвайса” и „три еделвайса”, като съответната категория включва минимални задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги.

Дата на откриване: 17.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 30.9.2014 г.

Проектът на наредба можете да видите тук: naredba hiji (1).

Министерството отново не е публикувало доклад, с който да се изпълни изискването на Закона за нормативните актове. Доклад липсва и на сайта на МИЕ. Припомняме, че преди около година правителството лансира идеята въпросите за категоризацията на хижите да бъдат предоставени на организациите от бранша.

4 Comments

 1. Подкрепям идеята да се издава предварително разрешение до момента, в който комисията успее да мине на проверка.

 2. Като представител на БТС застъпвам тезата на привържениците този въпрос да се остави на нас. И искам да попитам по този повод защо третираме хижите и изискванията към тях еднакво с тези за петзвезден хотел? Не съм съгласен хижите да се регистрират в министерството. Каква държава сме? Нали има разделени на властите?

 3. Чл. 14. При захабяване на табелата по чл. 12, ал. 1 съответният хотелиер или
  ресторантьор може да заяви изработката на нова табела, като заплати такса, съгласно
  тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
  Но, моля, защо създавате монопол на Министерството да изработва табели? Вероятно бихте казали за да има идентичност, но не е коректно да се прави така. Представете си – от връх Ботев да отида до София, да подам заявление и да платя такса, наложена от министър Ботев. Нека чл.14 да отпадне. Достатъчно ясно е описано как трябва да изглежда табелата.
  И подкрепям Рагинов. Предлагам да отпадне надписа на английски.

 4. Обяснете ми защо на табелите трябва да пише на български и английски. Дайте някакви подкрепи – в.т.ч. например – че всички туристи са англичани, че така е навсякъде по-света и т.н. Защо да са на английски и защо изобщо на чужд език? В Англия пишат ли хотел или хижа на техните hotel?

Leave a Reply

Your email address will not be published.