Край с представянето на свидетелства за съдимост в администрацията

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
С изменението и допълнението на Наредба № 8/2008 г., ще се създаде възможност за заявяване и предоставяне по електронен път на справки за съдимост без участие на служител от Бюро съдимост/Централно бюро съдимост. Електронна заявка за издаване справка за съдимост ще се обработва автоматично, като предимствата са, че се предоставя възможност за заявяване и издаване на справки 24/7, като справките ще се издават в реално време, премахва се използването на голямо количество хартия и консумативи, с което се намалява себестойността на услугата.
Според проекта при изпращането на заявката от съответното ведомство, служителят-заявител попълва електронна заявка за справка за конкретно лице, която системата автоматично обработва и незабавно генерира в реално време информация и справка. Служителят-заявител разпечатва справката за съдимост и я заверява собственоръчно /съгласно вътрешни правила за структурата/.

Мотивите и проекта на наредба можете да видите тук:
Мотиви към проекта на Наредба за изм и доп Наредба № 2008 г

Naredba sadimost

Въпроси на коментатор.бг:
1. Ясно ли е кой ще заплаща услугата или се приема, че администрациите няма да плащат за услугата?
2. Откога влиза в сила изискването и какви ще бъдат санкциите за администрациите ако веднага не спрат да изискват свидетелствата?
3. Става ли ясно от доклада в кои случаи администрациите ще могат да получават справката за съдимост – например отнася ли се до обществени поръчки или до участие в конкурси за държавни служители, които са масовите случаи, в които се изисква представяне на такова свидетелство пред ведомствата?

Дата на откриване: 13.6.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.6.2014 г.

Становище на БТПП BTPP_proekt izm Naredba No 8

6 Comments

 1. А какво правят административно признатите за нарушители, кандидати за държ. служба, нпример намерените за нарушители по закона за конфликт на интереси? Има много такива, една от тях е Елза Янева, намерена за нарушител , на 2-ра инстанция от АССГ по 2 от 4 точки>?

 2. До Е.Негулова:
  Считам че предложението Ви е удачно. В следващите дни ще поискаме интервю с представител на Министерството на правосъдието. Ще бъде поискана повече информация и отговори на поставените въпроси още преди изтичане на срока за консултиране.

 3. Мн. хубаво но май нищо няма да излезе. и на мен ми се иска заглавието да е вярно, но май уви.
  Убавците вижте какво са турнали:
  “Министерство на правосъдието сключва двустранни споразумения с органите по чл. 33, ал. 5, т. 1-3 за предоставяне на достъп до електронни справки за съдимост по ал. 1.“
  Оттук досежно въпрос втори всичко е ясно: изискването влиза в сила веднага, но нито една администрация няма да е длъжна да го прилага. Който иска сключва споразумение с министерството на правосъдието. Който не иска не сключва. Всичко опира до гражданския натиск и активност.
  Затова предлагам да се включи текст, който задължава всички ведомства да го прилагат, а сключването на споразумения да отпадне. Сключването на споразумения е архаизъм. Наличието на споразумение означава, че подобен достъп е нещо изключително, а той всъщност не е. Той трябва да е нещо нормално.
  Моля предложете го.

 4. От публикуваните текстове, без да съм чел цялата наредба разбирам, че никой няма да плаща – нито ние на общините, нито общините на съда.
  По втория въпрос – не съм съгласна всеки чиновник да може да получава информация дали сме осъждани. Трябва да има някакъв ред вероятно. Не ми е ясно какво ще е нужно да се провери – дали ЕГН-то ще е достатъчно? Ако е само ЕГН-то то служителите ще могат да проверяват за когото си искат. Това не ми е много ясно.

  По третия въпрос – не разбрах в кои случаи администрациите ще могат да получават справката за съдимост. Ако е за ЗОПа е чудесно, но няма ли някой от министерството да каже? Направете едно интервю.
  Най-важното обаче е дали това ще бъде задължително или който иска. Ако е правна възможност бъдете сигурни, че нищо няма да стане. Може ли този въпрос да се изясни – дали е задължително.

 5. Въпросите на коментатора са поради липса на разбиране на написаното в законовата наредба. Тя гласи следното. ЧЕ СЛЕД КАТО ОТИДЕШ НА ГИШЕТО ЗА СЪДИМОСТ ТИ ГО ПОЛУЧАВАШ ВЕДНАГА ПОДПЕЧАТАНО НА РЪКА И ПАК СИ ГО ЗАПЛАЩАШ…… мОЖЕ ЛИ ДА ЧЕТЕТЕ И ДА НЕ РАЗБИРАТЕ НАПИСАНОТО ??????????????????

  • Г-жо Господинова, прочетете новата наредба и новите изменения. Става дума за свидетелство за съдимост по електронен път, а не за такова, което се взима на ръка.

Leave a Reply

Your email address will not be published.