България

ИАЛВ: УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ ЗА НОВИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ

До 31 декември 2022 г. се удължават сроковете на валидност на всички разрешения за нови насаждения или за презасаждане, чиито срок на валидност трябваше да изтече през 2020 г. или 2021. До 28 февруари 2022 […]