България

Честваме 150 години от рождението на Гоце Делчев

„Героите и мъчениците са колкото звездите на небето, но народът си спомня за всички, когато пее за Гоце – Гоце, „съвестта“ и „душата“ на Вътрешната организация; Гоце, който се опълчи срещу силите на мрака в […]

България

Как ще се учи от понеделник

В София учениците от I до VI клас, а също от VIII, IX и XI клас ще започнат втория срок присъствено. През цялата следваща седмица учениците от VII, X и XII клас ще имат онлайн […]