България

Плугчиева: България ще помогне на Черна гора за ЕС

България ще помогне на Черна гора да ускори напредъка си по европейския път, за да изпълни амбициите си и да стане следващият член на ЕС. Това заяви по време на среща с министър-председателя Душко Маркович, […]

България

МОН иска редакция на документ за определяне на пола

Министерството на образованието и науката изпрати писмо до генералния директор на Главна дирекция „Образование, младеж, култура и спорт“ към ЕК Темис Кристофидо с молба за редакция на анкетата към инструмента за дигитална самооценка SELFIE. Искането […]

България

20% от земната площ ражда по-малко

Способността на света да произвежда храна е подкопана от неуспеха на човечеството да защити биологичното разнообразие, според първото подобно проучване на ООН за растенията, животните и микроорганизмите, които помагат да има храна в нашите чинии. […]