Плугчиева: България ще помогне на Черна гора за ЕС


  • България ще помогне на Черна гора да ускори напредъка си по европейския път, за да изпълни амбициите си и да стане следващият член на ЕС. Това заяви по време на среща с министър-председателя Душко Маркович, посланикът на България в Подгорица Меглена Плугчиева-Александрова. Посланик Плугчиева потвръди подкрепата на България за инициативата на Черна гора за създаване на Международен институт за ЮИ Европа за устойчиви технологии. Министър-председателят е посочил, че Черна гора ще продължи работата си по изпълнението на европейския дневен ред. „България направи много за Черна гора и Западните Балкани по време на нейното председателство на Съвета на ЕС. Регионът стана видим в ЕС”, подчерта Маркович. Посланик Плугчиева проведе отделни срещи с председателя на парламента Иван Брайович, със зам.-председателя на Комисията по европейска интеграция Адриян Вуксанович и с министъра на външните работи Сърджан Дарманович. Тя заяви, че политиката на разширяване е на първо място в политическия дневен ред на България. Председателят на парламента на Черна гора Иван Брайович прие  новоназначения посланик на Република България в Черна гора като подчерта, че тя е от страна, с която Черна гора има отлични двустранни отношения, с интензивно парламентарно сътрудничество, се посочва в съобщение на Черногорската информационна агенция MINA. Посланик Плугчиева посочи, че като представител на България желае да окаже подкрепа и да допринесе за по-нататъшните постижения на Черна гора, защото „успехът на страната е и успех на региона“. От черногорска страна се очаква положителен отговор от българския парламент за участие на двама млади парламентаристи в международния парламентарен форум в Подгорица на 15-16.04.2019 г. На срещата бяха обсъдени още укрепването на икономическото сътрудничество, особено в областта на енергетиката, устойчивите технологии и съвместни туристически пакети.„Черна гора е постигнала видими резултати в процеса на европейска интеграция“, заяви посланикът на България Меглена Плугчиева- Александрова по време на срещата си с външния министър Сърджан Дарманович. Министър Дарманович е пожелал успешен мандат на посланик Плугчиева и е изразил своята благодарност за активната ангажираност на България по време на председателството на Съвета на Европейския съюз, чийто фокус беше интеграцията на Западните Балкани.
  • Главния преговарящ Александър Дърлевич и с председателя на Комисята по външна политика Андрия Николич.Основна тема при срещите бе подготовката на Черна Гора  в преговорния процес за членство в ЕС и възможностите за осигуряване на политическа и най-вече експертна помощ от България. Особен интерес бе проявен от Главния преговарящ по опита на България за организация и управление на средствата от еврофондовете.

 Посланик М.Плугчиева проведе още среща със зам.министър председателя по икономическа политика и министър на земеделието, селските райони  и горите Милутин Симович. Общо бе мнението, че  търговско–икономическите отношения са далеч под очакваното ниво и трябва да бъде интензивирани, като от черногорска страна бе изразено желание и за инвестиции от българска страна. Особен интерес за Черна Гора представлява опита на България в прилагане на общата европейска аграрна политика, опита в хранително-вкусовата промишленост и в сектор горско стопанство.

При срещата на посланик М.Плугчиева с министъра на устойчивото развитие, околна среда и туризма Павле Радулович главна тема бе  сътрудничеството в сферата на туризма и търсене на възможности за формиране и предлагане на международните туристически пазари на общ туристически продукт, като напр. културно – историческото наследство  под защитата на ЮНЕСКО от двете страни.

В тази връзка бе подчертана и важността на транспортните връзки и търсене на възможност за откриване на директна самолетна линия между България и Черна Гора или такава  чрез трета съседна страна. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.