Литературен клуб

Неговата партия

Вече съжалявах, че излязох толкова рано. Трябваше да изчакам да се успокоят страстите. Всъщност страстите едва ли щяха да се успокоят толкова скоро. Но поне първата вълна щеше да е отминала. Сега вървя по улицата, […]