ЗА НАС

МИСИЯ И ЦЕЛИ
Komentator.bg е платформа за обществени консултации, на която се публикуват материали от работата и приоритетите на неправителствената организация Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“.
Сдружението е регистрирано от Софийски градски съд, фирмено отделение, 2-ри състав на 17 август 2012 г. В него влизат журналисти от различни печатни и електронни медии, и политолози.
Целите на сдружението са:
1. Осъществяване на граждански контрол върху дейността на местната и съдебната власти;
2. Прозрачност в работата на органите на местната власт и на всички съдебни инстанции в съдебната власт.
3. Осъществяване на граждански контрол върху начина на провеждане на предизборни кампании и местни избори.
4. Осъществяване на граждански контрол върху начина на номиниране и избор на членовете на Висшия съдебен съвет
5. Осъществяване на граждански контрол върху избора на кандидати на общински съветници и кметове.
6. Осъществяване на граждански контрол върху начина на управление на общините
7. Осъществяване на граждански контрол върху начина на вземане на решения във Висшия съдебен съвет.
8. Осъществяване на граждански контрол върху работата на прокуратурата и органите на МВР.
9. Осъществяване на граждански контрол върху изразходването на бюджетните средства от държавните и общински структури.
10. Осъществяване на контрол върху политиките на централната, местната и съдебната власт.

ПАРТНЬОРИ:

На 24 март 2014 г. “Журналисти за прозрачно управление” и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност сключиха меморандум за сътрудничество. Сътрудничеството включва предоставяне на сигнали за злоупотреби с обществени поръчки, както и за нарушения  на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за концесиите.

ЕКИП

Иглика Горанова – председател на Управителния съвет
Михаил Рангелов – секретар и член на Управителния съвет
Иван Александров – редактор на сайта

ПИОНЕРСКИ НАЧИНАНИЯ
Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ чрез своята електронна медия Komentator.bg работи по следните приоритети:
1. Обществени поръчки
2. Обществени консултации
Приоритет на сдружението през 2014 г. е насърчаването на процеса на обществени консултации.
През последните години държавната администрация установи трайна практика да публикува проектите на нормативни документи на своите интернет сайтове. Функционира и общ портал, на който администрациите публикуват всички проекти на нормативни документи. Несъмнено публикуването на проектите е стъпка в правилна посока. То е предпоставка за прозрачност на най-важния елемент от управлението – нормотворческата дейност.
Процесът на обществени консултации не е ефективен. Изпращаните до министерствата коментари и предложения по проектите на нормативни документи не винаги се публикуват на сайтовете. Не съществува и задължение от страна на администрацията да се съобрази с предложенията. Администрацията не е длъжна и да отговори на предложенията.
Формалността на процеса на обществени консултации е особено очевидна на Портала за обществени консултации. Почти всички публикувани за консултации проекти обикновено остават без коментар.

Коментатор бг ще посредничи между администрацията и заинтересованите лица като:
• Представи предложенията за промени на достъпен и разбираем език;
• Осигури запознаване на заинтересованите граждани и техните представители с проектите;
• Насърчи предоставянето на мнения от заинтересованите страни, а при необходимост събира и предоставя мненията на администрацията;
• Осъществява граждански контрол върху начина, по който администрацията отразява предложенията.

Коментатор.бг планира да изготви годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2014 г.