За Коментатор.БГ

Komentator.bg е платформа за обществени консултации, на която се публикуват материали от работата и приоритетите на неправителствената организация Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“.

Сдружението е регистрирано от Софийски градски съд, фирмено отделение, 2-ри състав  на 17 август 2012 г. В него влизат журналисти от различни печатни и електронни медии, и политолози. Негов председател е Иглика Горанова, а секретар и член на УС е Михаил Рангелов.

Редактор на сайта е Иван Александров.

Финансовите отчети на сдружението можете да изтеглите от тук: 2012, 2013, 2018 и 2019 година.