Преките инвестиции остават скромни и с минимален ръст

Преките инвестиции в България са нараснали с 47 млн. евро за периода от януари до август 2014 г. за разлика от същите месеци на миналата година. До осмия месец на годината техният размер е достигнал 1,221 млрд. евро, което представлява 3% от Брутния вътрешен продукт на страната (БВП). Това показват данните на Българската народна банка (БНБ). През месец август преките инвестиции са се увеличили с 235,5 млн. евро.

От друга страна данните показват, че дяловият капитал се е свил с 456,5 млн. евро от началото на януари до края на август. За този период той възлиза на 223,7 млн. евро за разлика от същия период на 2013 г., когато е бил в рамките на 680,3 млн. евро.

Изчисленията на централната банка отчитат спад и в чуждестранните инвестиции в недвижими имоти в България. За разглежданите месеци те възлизат на 78,9 млн. евро, докато през 2013 г. за същия период са били в размер на 102,7 млн. евро.

Статистиката на БНБ отчита сериозен ръст на реинвестираната печалба между януари и август 2014 г. Тя е нараснала до 106,6 млн. евро при 62,1 млн. евро за същите месеци на предходната година.

Най-много чужди инвестиции у нас са дошли от Холандия. Компании от тази държава са вложили общо 402,5 млн. евро в България. В същото време най-голям отлив на чуждестранни инвестиции има от Люксембург. При тях спадът е в размер на 24,6 млн. евро.

Според данните на централната банка вложените средства на български компании в чужбина възлизат на 227,8 млн. евро при 114,9 млн. евро за миналата година. Само през август месец те са се увеличили с 31,9 млн. евро при увеличение в рамките на 13,6 млн. евро за август месец на 2013 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.