В Девин – филиал на болницата в Смолян, протестите утихват

Съветът на директорите на МБАЛ-Смолян прие решение за учредяване на дъщерно дружество в Девин. Решението е взето на извънредно заседание на директорския съвет и е оповестено на общоградско събрание в Девин, на което е представен управителят на дружеството д-р Красимир Събев, съобщи БНР. Междувременно жителите на трите общини обявиха, че засега спират протестните си действия, но остават в готовност да ги подновят.

Според кмета на Девин Цветалин Пенков бавната бюрократична машина е била пречка болнцата в Девин да заработи по-скоро като филиал на смолянската. Здравният министър Десислава Атанасова обаче твърди, че причината за забавянето са били неизрядните документи за собственост на сградата. Според министъра на здравеопазването Десислава Атанасова кметът не е предоставил исканите документи за собственост на сградата и без правно основание е прехвърлил сграда на болницата в Девин от публично-държавна в частна държавна собственост. Заради това председателят на Общинския съвет в Девин е внесъл сигнал в прокуратурата, тъй като няма решение на Общинския съвет за деактуването.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.