България

МОСВ обяви червен код за река Върбица при Златоград

Министерството на околната среда и водите обяви червен код за река Върбица при Златоград във връзка с прогнозираните за четвъртък интензивни валежи. Министерството съобщава, че е активирало оперативното си звено в очакване на отток от […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Златоград

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Златоград за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи […]