АКЦЕНТИ

КЗК: Поръчката за ремонта на Зимния дворец е прекратена в нарушение на закона

Комисията за защита на конкуренцията (ЗОП) отмени решение № 215/01.09.2014 г. на изпълнителния директор на „Академика 2011” ЕАД, с което е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на инженеринг […]