АКЦЕНТИ

СУ „Климент Охридски“ и УНСС са най-желаните вузове

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, УНСС и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ са най-желаните български вузове, а класацията на предпочитаните специалности се води от икономиката, следвана от компютърните науки и правото. Интересна особеност е, че когато […]