България

КЗК предлага промени в наредбата за Търговския регистър

КЗК образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на чл. 144 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и […]