България

Таня Андреева: Спекулира се с изтичането на медици от страната

В медиите и обществото има спекулативни твърдения за нарастващия дефицит на медицински кадри в страната и непрекъснатото изтичане на специалисти в чужбина, смята министърът на здравеопазването д-р Тоня Андреева. В България работят 29 000 лекари […]

България

КЗК отмени обществена поръчка за нуждите на Спешна помощ

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-министъра на здравеопазването за откриване на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност, поддръжка на информационно – комуникационните системи […]