АКЦЕНТИ

50 общини вече не искат да изпълняват проекти

„Финансови корекции в размер 129 милиона лева заради новооткрити нарушения при обществени поръчки по проекти са наложени на близо 50 общини от управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда”. Последствията ще бъдат повече от катастрофални”. […]