50 общини вече не искат да изпълняват проекти

„Финансови корекции в размер 129 милиона лева заради новооткрити нарушения при обществени поръчки по проекти са наложени на близо 50 общини от управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда”. Последствията ще бъдат повече от катастрофални”. Това прогнозира по БНР заместник-изпълнителният директор на Националното сдружение на общините (НСОРБ) Емил Савов. Според него има риск проектите да не бъдат изпълнени поради финансова невъзможност да се запълни недостигът, който се изземва като корекция.
В община Стралджа, например, получили преди великденските празници писмо от управляващият орган по програма “Околна среда”, от което разбрали, че е наложена корекция с 25% от общата стойност на проект, изпълнен преди 2 години, проверяван и разплатен.
Емил Савов не отрече, че правилата на ЕС позволяват управляващият орган да налага корекции 5 години след изпълнението на даден проект, но възрази срещу начина по който това става, без възможност да се реагира.
На утрешната си среща с министъра на околната среда Искра Михайлова представителите на НСОРБ ще изложат своите възражения.
„В крайна сметка ще се окажем в безумната ситуация да има един финансов ресурс, който, за да не го загубим, трябва да бръкнем в местните данъци и такси, за да покрием корекциите. За голяма част от общините това ще е невъзможно. Ако резултатът не се преосмисли, ще се стигне до финансова несъстоятелност на тези общини”, прогнозира Емил Савов.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.