България

„БМФ Порт Бургас” инвестира над 20 млн. евро през 2014 г.

Инвестиционната програмата на „БМФ Порт Бургас” ЕАД предвижда през 2014 г. в обновяване на инфраструктурата и техническите съоръжения да бъдат вложени над 20 млн. евро. Дружеството е концесионер на пристанищните терминали „Бургас изток – 2”, […]