No Picture
Обществени консултации

МТСП публикува Концепцията за втория стълб на пенсионното осигуряване

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане Концепцията за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване на интернет страницата си в рубриката „Документи“, подрубрика „Проекти на нормативни актове“. Срокът […]

България

Ще можем да прехвърляме вноските за втора пенсия със заявление пред НАП

Всички осигурени лица, които искат пенсионните им вноски в пълен размер да се превеждат в държавното обществено осигуряване, ще подават заявление в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по адресна регистрация. Това […]