България

КЗК отмени търг на МБАЛ “Рокфелер” в Петрич

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на МБАЛ „РОКФЕЛЕР” ЕООД, гр. Петрич, за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет […]