България

В МФ прогнозират 627 млн. лв. бюджетен излишък

Към 30 септември се очаква салдото по консолидираната фискална програма да бъде излишък в размер на 627 млн. лв. Това е 0,7 % от прогнозния БВП, съобщава Министерство на финансите на база на предварителни данни […]