АКЦЕНТИ

EPIC: Стараем се да подобрим диалога между всички, работещи по казуса с КТБ

Консултантската компания EPIC, която представлява основните акционери на КТБ, Генералния държавен резервен фонд (SGRF) на Оман и Бромак, търси решения, които да отговарят на най-добрия интерес на КТБ, неговите служители, клиенти и акционери и подкрепя […]