EPIC: Стараем се да подобрим диалога между всички, работещи по казуса с КТБ

Докладът на Alix Partners за КТБ не бил най-секретното нещо на света, ще го публикуват в интернет

Консултантската компания EPIC, която представлява основните акционери на КТБ, Генералния държавен резервен фонд (SGRF) на Оман и Бромак, търси решения, които да отговарят на най-добрия интерес на КТБ, неговите служители, клиенти и акционери и подкрепя усилията за укрепване на стабилността на българския банков сектор, който в момента изпитва сериозни проблеми. Това се посочва в съобщение на ЕРІС до медийте.

Ето и пълният текст на съобщението:

В качеството си на независим консултант, EPIC е упълномощен от основните акционери на КТБ, Генералния държавен резервен фонд (SGRF) на Оман и Бромак, да осигури професионална подкрепа, насочена към намиране на надеждно решение за спасяването на КТБ. Този мандат включва и привличането на нови инвеститори. За тази цел EPIC е упълномощен да представлява гореспоменатите акционери пред Българската народна банка и други български органи по всички въпроси, свързани с процеса на преструктуриране на КТБ (вкл. Търговска банка Виктория).

EPIC търси решения, които да отговарят на най-добрия интерес на КТБ, неговите служители, клиенти и акционери и подкрепя усилията за укрепване на стабилността на българския банков сектор, който в момента изпитва сериозни проблеми. В момента основната ни дейност е насочена към подобряване на диалога между участващите страни, в това число българските държавни органи, международните институции и акционерите на КТБ. Същевременно, EPIC поставя акцент и върху действията си за привличане и представяне на нов(и) инвеститор(и), които да осигурят свежи пари за Банката, независимо от настоящите акционери на КТБ.

Всички действия на EPIC са свързани само и единствено с КТБ, като фондът не участва в каквито и да било сделки, свързани с активи, притежавани от Бромак или г-н Василиев.

Бележка на ред.: На 15 септември от Централната банка съобщиха, че Българската народна банка (БНБ) е готова да започне разговори с финансовия консултант EPIC, обединяващ основните акционери в КТБ, за да бъдат обсъдени вариантите за спасяването й и това се посочва в писмо, изпратено до Петер Голдшейдер, управляващ съдружник в EPIC.

В писмото се заявява, че БНБ приветства усилията на финансовия консултант и се настоява, с цел бързо започване на разговорите, EPIC незабавно да представи споразумение, удостоверяващо рамките на предоставените им правомощия и лицата, които са оторизирани да представляват.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.