България

КЗК извади „Еко-Хидро-90” от търг, заради отложено плащане в срок до 1100 дни

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пазарджик Тодор Попов, с което е обявено класирането и е определена фирма „Еко-Хидро-90” ООД за изпълнител на обществена поръчка с предмет […]