КЗК извади „Еко-Хидро-90” от търг, заради отложено плащане в срок до 1100 дни

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пазарджик Тодор Попов, с което е обявено класирането и е определена фирма „Еко-Хидро-90” ООД за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик”.

От съобщението на сайта на КЗК става ясно, че оценителната комисия е избрала незаконосъобразно за изпълнител в обществената поръчка участника „Еко-Хидро-90” ООД, оферирал срок за отложено плащане 1100 календарни дни, превишаващ заложения законов максимум за изпълнение на парично задължение от 60 дни.

Като следващо нарушение на процедурата КЗК определя липсата на анализ и аргументираност от страна на комисията при отразяване на техническите предложения на участниците, след връщане на преписката на възложителя за повторен преглед на документите от плик № 2, което води до необоснованост при оценяването на офертите.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.