България

Борисов откри спортна зала в Дупница

Строителството на спортни зали е сред най-добрите възможности за развитие, които можем да предоставим на младите хора. Днес за пореден път с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министъра на младежта и спорта […]

България

КЗК отмени избора на изпълнител за модернизация на пречиствателната станция в Дупница

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дупница за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Реконструкция, модернизация и разширения на градска пречиствателна […]