Коментари

Фантомната болка България

Не мога да кажа, че знам всичко за всичко, което се случва през последните десетина дни, но ще си призная, че изпитвам вътрешна съпротива срещу всеки опит нещата постоянно да се обясняват с някакви всесилни […]

Коментари

Поредният малко по-силен дъжд като поредна трагедия

Трагедиите с природните беди ни връхлитат и наказват жестоко. Причините са поне четири: 1. Това е водещата тенденция в глобалната и националната сигурност: “Нарастваща роля на природни (причинени от природни явления), антропогенни (причинени от човешка […]