България

АДФИ констатира нарушения при 38% от проверените обществени поръчки

През 2014 година финансовите инспектори са извършили 601 финансови инспекции и проверки – 232 планови и 369 извънпланови по сигнали и искания. Данните са изложени в отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция […]