България

Четвърт век от събитията на 10 ноември 1989 г.

На 10 ноември 1989 г. Централният комитет на Българската комунистическа партия освобождава Тодор Живков от най-високата длъжност генерален секретар в партията (и фактически в държавата), която той заема 35 години. Тази дата се възприема като […]