Предлагат лимит на плащанията кеш до 5000 лева

Предлагат лимит на плащанията кеш до 5000 лева

Законов лимит за плащанията кеш до 5000 лв., предлагат да се въведе от Министерството на финансите. Това е едно от основните изменения в годишния пакет данъчни закони, публикуван за обществено обсъждане от финансовото ведомство. Срокът за даване на коментари по предложенията е 30.09.2016 година.

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Закон за данъчните складове

В момента кешовите плащания у нас са разрешени до 10 000 лв. Намаляването на този праг обаче е мярка за борба със сивата икономика, пише в мотивите на  законовите предложения.

“Предлаганото допълнително ограничаване на плащанията в брой чрез промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в държавите членки на Европейския съюз, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро”, пишат от финансовото ведомство.

Въвежда се и друг данъчен бонус. Служителите, които получават заплатата си по банков път и плащат 80% от разходите си по същия начин, ще могат да ползват данъчно облекчение върху подоходния данък.

“С направеното предложение се дава възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., в случаите в които 80 или над 80 на сто от доходите, които следва да са получени по банков път, са използвани от лицето за направени през годината разходи, платени по банков път”, посочват от Министерството на финансите.

Според ведомството с въвеждането на тази мярка физическите лица ще бъдат стимулирани да използват безкасови плащания, което от своя страна ще спомогне за повишаване на отчитането на оборотите на търговците и за намаляване на сивата икономика.

Паричните и предметните печалби от игри, които не са хазартни, но са на случаен принцип, вече ще се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Ученическите награди от олимпиади и други подобни конкурси обаче ще бъдат освободени от данък.

Цигари вече ще могат да се продават и от автомобили, предвиждат още измененията. “Промяната е във връзка с наложената вече практика търговците (основно на едро) да дистрибутират тютюневите изделия чрез превозни средства, от които се извършва реална продажба. Обстоятелството е обусловено и от икономическия интерес за задоволяване на малките потребности от тютюневи изделия – населени места с нередовен транспорт до тях,  селски райони и пр.”, обясняват от финансовото министерство.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.