Под въпрос са заплатите в „Мини Марица изток”

Непокрити задължения за 160 млн. лв. към различни доставчици имат държавните „Мини Марица изток", съобщава Money.bg.

Заради липсата на пари към края на февруари Мините просрочват задълженията си, а заявките от страната на централите в комплекса са намалели.

Оказва се, че „Мини Марица изток" доставят въглища, колкото да работи един блок в ТЕЦ „АЕS-Гълъбово" и един в ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3".
Тези дни централите работят при минимални товари. В ТЕЦ „АЕS-Гълъбово", при възможност от 670 МВ, работи един блок на нисък товар.

В ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3", при възможности от 908 МВт, работи също един блок на нисък товар. Подобна е ситуацията и в ТЕЦ „Марица изток 2". На интернет страницата на дружеството се вижда, че държавната ТЕЦ работи на 1/3 от възможностите си.

Другият ТЕЦ, на който Мините трябва да доставят въглища, е „Брикел". Поради това, че в момента няма нужда от брикети, заявките от "Брикел" също са сведени до минимум.

При така създавалата се ситуация има опасност през месеците март и април американските централи ТЕЦ „АЕS-Гълъбово" и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3", държавната ТЕЦ „Марица изток 2" и ТЕЦ „Брикел" да нямат потребност да купуват въглища от държавните Мини, предвид наличието на такива на склад.

Тогава "Мини Марица изток" ще изпитат сериозни затруднения при изплащането на заплати на работниците си, които никак не са малко – 7500 души.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.