“Отворено общество” разпределя € 11 млн. за НПО-та

Точно 11,8 млн. евро ще бъдат използвани за подкрепа на неправителствени организация (НПО), укрепване на техния капацитет и увеличаване на приноса им за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. Това предвижда програмата за подкрепа на Неправителствени организации в България, чийто старт бе обявен от министъра по усвояването на еврофондовете Томислав Дончев.

Оператор на програмата е Институт „Отворено общество", който в партньорство с  фондация „Работилница за граждански инициативи" ще организира 3 конкурса за проектни предложения. Проектите трябва да бъдат в 4 области – Демокрация, права на човека и добро управление; Социално включване и овластяване на уязвими групи; Устойчиво развитие и опазване на околната среда; Изграждане на капацитет за НПО. Очаква се първият конкурс да стартира през януари, съобщава news.bg.

Програмата е по линия на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, а средствата са осигурени от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Министър Дончев каза, че е разтревожен от липсата на достатъчно възможности организациите да отстояват гражданските си позиции – „Да бъдат кучета пазачи, да разработват политики и да ги предлагат". По думите му необходимо е държавата да налее повече гориво, повече енергия в гражданското общество. Необходимо е да имаме силно гражданско общество, макар че, както сам отбеляза, безспорно е подозрително, когато държавата и третият сектор са прегърнати.

„В момента, вследствие на граждански натиск, може да бъде спряно всяко недобро решение. Аз искам да видя друго – как вследствие на активна гражданска позиция може да бъде прокарано добро решение", каза още Дончев. Той е категоричен, че държавата има нужда от третия сектор във всички негови функции и подчерта: „От ролята на дежурно несъгласен през ролята на помощник, когато капацитетът не достига, до разработването на политики". Дончев изтъкна, че колкото повече алтернативи има, това означава повече шанс и пожела успех на неправителствения сектор.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.