171 конкурса в държавните структури по време на извънредното положение

На страницата на Българската агенция по безопасност на храните няма публична информация за проведените конкурси

Извънредното положение, което продължи от 13 март до 13 май не спря администрацията – централна, тереториална и общинска, да обави и поведе 171 конкурса, показва Административният регистър.

От всички тези конкурси 22 вече са приключили с назначения, а за 118 се чака да бъде вписан резултата, останалите са прекратени.

Пред komentator.bg политици коментираха, че пандемията не е най-подходящото време за провеждане на процедури, защото конкурсите се провеждат на няколко етапа, като крайният от тях е интервю с кандидата.

Най-активни през този период са били от Българската агенция по безопастност на храните. Те са обявили 13 свободни позиции, провели са си конкурсите, като 1 от тях е прекратен. На страницата на БАБХ липсва информация за тези конкурси – колоко кандидата са се явили, колко са допуснати, кои са класирани на текст и какъв екрайният резултат от интервюто. Komentator.bg пусна запитване по Закона за достъп до обществената информация къде може да бъде намерена информацията.

КПКОНПИ е провела 12 конкурса и те чакат вписване в регистъра. Там няма отменен конкурс.

Агенцията за държавна финансова инспекция е обявила 8 позици, 7 от които чакат вписване в регистъра , а един конкурс е прекратен.

С недостиг на кадри по време на извънредното положение се оказва и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тя е обявила 6 позиции, конкурсите са проведени и чакат вписване.

Държавна агенция ” Държавен резерв и военновременни запаси” също е провела конкурс за 5 свободни позиции, като един от конкурсите е прекратен, а другите очакват вписване.

НЗОК също е била активна по време на извънредното положение. Здравната каса е обявила 5 конкурса като 4 от тях е прекратила.

Агенция “Митници” също е провела конкурси за 4 места като един от конкурсите е прекратен, а другите чакат вписване.

МРРБ също е обявило в този период 2 свободни позиции като конкурсите са проведени и чакат вписване.

Териториалната администрация е обявила 99 конкурса по време на извнънредното положение, 62 от тях чакат вписване, 13 са прекратени, а 23 резултата вече са вписани.

Общинската администрация е обявила 69 конкурса, 43 от тях чакат вписване, 13 са прекратени, а 17 вече са приключили напълно.

Сред общините с най-голяма нужда от кадри по време на извънредното положение са Асеновград, който е обявил точно в този период 6 конкурса, Враца е подала към регистъра 5 свободни позиции, Созопол – 5 позиции като 1 конкурс е прекратен, Казанлък – 3., а Стара Загора е обявила 4 свободни места.

За повече информация вижте видеото:

Статията е част от инициативата на Сдружение “Журналисти за прозрачно управление”, насочена към намаляване на манипулациите при провеждане на конкурси в администрацията.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.