Глобяват фирмата-доставчик на заразения боб

Раздаването на втория пакет храни за социално слаби по програма  „Благотворителност” на ЕС ще започне от понеделник (05.11.2012 г.) и няма да има забавяне заради открития негоден за консумация фасул. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на брифинг, в който участваха изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Румен Порожанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Йордан Войнов. Двамата докладваха на министъра за откритите заразени количества зрял боб. Министър Найденов съобщи, че резултатите от лабораторните изследвания на  доставения по програмата фасул сочат категорично, че той е заразен с паразити. Негодните за консумация количества ще бъдат заменени за сметка на фирмата-доставчик. Има достатъчно наличности, които да осигурят безпрепятствено раздаване на втория пакет от храните, така че да не се спре реализирането на програмата, увери министърът. Изпълнителният директор на БАБХ д-р Войнов информира, че изследванията на боба са направени в лаборатория на Министерство на здравеопазването. Фирмата-доставчик може да приеме тези резултати, или да възрази и да поиска арбитражна проверка в лаборатория на ЕС за своя сметка.  Министър Найденов коментира, че вероятно фирмата не е виновна за заразения боб, защото не е производител, а само доставчик, но въпреки това тя ще търпи санкции съгласно подписания договор с Държавен фонд „Земеделие”. Изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов информира, че  фирмата-доставчик вероятно ще бъде санкционирана с около 120 хил. лв. Съгласно подписания договор между ДФЗ и фирмата-изпълнител санкцията за нарушение е 2 %  от общата сума на договора, която е около 5,9 млн. лв. Според д-р Войнов заразяването на стоката не е станало в пакетиращото предприятие, а в страната-производител Аржентина или при транспортирането. Той обясни, че гръцките власти, от където е влязла пратката са издали сертификат, който е на европейски контролен орган и удостоверява, че пратката е изрядна. Той припомни, че по разпореждане на министър Найденов инспекторите на БАБХ извършват проверки на всички продукти, които се раздават по програмата в пунктовете на Българския червен кръст.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.